Planerad nyproduktion Slakthusområdet

Slakthusområdet är ett av Stockholms stora utvecklingsområden som ska omvandlas från industriområde till en levande stadsdel för bostäder, näringsliv och handel med fokus på mat och kulturupplevelser. Fastsam fick 2017 en markanvisning på ett kvarter som ingår i Slakthusområdets utvecklingsetapp 1. Fastsams kvarter omfattar ca 170 st. hyresrätter där inriktning är yteffektiva lägenheter i storlekarna … Läs mer

Planerad nyproduktion Skarpnäck

Området utmed Gamla Tyresövägen är tänkt att exploateras med ca 480 nya bostäder, förskola, lokaler för handel och service samt en allmän park. Tanken är att området ska utvecklas stadsmässigt och bidra till en utvidgning av Skarpnäcks kvartersstad. Fastsam fick 2017 en markanvisning på en del som omfattar ca 100 st. hyresrätter. Arbete med detaljplan … Läs mer

Planerad nyproduktion Farsta

I anslutning till Nykroppagaten planeras ca 240 nya bostäder. Nykroppagatan är en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Projektet ingår i programmet ”Tyngdpunkt Farsta”. Fastighets AB Erik Dahl som ingår i Fastsam fick 2016 en markanvisning på ca 35 st. hyresrätter inom detta projekt. Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från programmets … Läs mer

Dagens Industri skriver om Fastsam

Tjugo mindre fastighetsägare går samman för att snuva byggjättarna på bostadskontrakten. Den nybildade föreningen Fastam siktar på en rivstart med 1.000 lägenheter. Det skriver Dagens industri. Genom att enbart ta fram storskaliga detaljplaner för byggen med hundratals lägenheter stängs mindre fastighetsägare ute från nyproduktionen. De stora projekten är övermäktiga för mindre aktörer. Det anser föreningen … Läs mer

EFN Ekonomikanalen gör inslag om Fastsam

Fastighetsägaren Peter Mandel startade i början på året föreningen Fastsam tillsammans med en kollega för att kunna konkurrera med de stora byggherrarna om kommunernas mark till nya hyreslägenheter. Föreningen anser nämligen att det är dyrare att köpa gamla fastigheter för uthyrning än att bygga nya. Stellan Lundström som är professor i Arkitektur och samhällsbyggnad på … Läs mer

Artikel på fastighetssveriges hemsida

Mindre fastighetsägare går samman för att utmana de stora byggarna Ett 20-tal mindre fastighetsägare i Stockholmsregionen bildar den ekonomiska föreningen Fastsam. Genom att samarbeta ska de ta upp kampen med de stora byggjättarna om bostadsproduktionen. Föreningen har redan ett antal lägenheter på gång. Fastsam menar att de små aktörerna stängs ute från nyproduktionen genom att … Läs mer