Planerad nyproduktion Slakthusområdet

Slakthusområdet är ett av Stockholms stora utvecklingsområden som ska omvandlas från industriområde till en levande stadsdel för bostäder, näringsliv och handel med fokus på mat och kulturupplevelser. Fastsam fick 2017 en markanvisning på ett kvarter som ingår i Slakthusområdets utvecklingsetapp 1. Fastsams kvarter omfattar ca 170 st. hyresrätter där inriktning är yteffektiva lägenheter i storlekarna … Läs mer

Planerad nyproduktion Skarpnäck

Området utmed Gamla Tyresövägen är tänkt att exploateras med ca 480 nya bostäder, förskola, lokaler för handel och service samt en allmän park. Tanken är att området ska utvecklas stadsmässigt och bidra till en utvidgning av Skarpnäcks kvartersstad. Fastsam fick 2017 en markanvisning på en del som omfattar ca 100 st. hyresrätter. Arbete med detaljplan … Läs mer

Planerad nyproduktion Farsta

I anslutning till Nykroppagaten planeras ca 240 nya bostäder. Nykroppagatan är en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Projektet ingår i programmet ”Tyngdpunkt Farsta”. Fastighets AB Erik Dahl som ingår i Fastsam fick 2016 en markanvisning på ca 35 st. hyresrätter inom detta projekt. Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från programmets … Läs mer