Flexibla bostäder innebär yteffektiva planlösningar med rymd och ljus. Den tekniska kvaliteten är hög, utan att vara onödigt dyr. Det som förenar oss är att vi vill bygga hyresrätter med ett långsiktigt förvaltarperspektiv.

Vi kommer att arbeta med miljöklassificerade byggnader och med morgondagens IT-lösningar i såväl boendet som i förvaltningen. En av våra utmaningar är att bygga fastigheter med en hög grad av energieffektivitet i brukandet och förvaltningen. De gemensamma ytorna ska spegla den uppfattning vi själva vill ha i vår bostad.

Med vår erfarenhet kommer vi vara nära genomförandeprocessen i alla led. Det fordras i de olika faserna att sakkunniga kopplas in. Vårt breda nätverk ger oss närhet till att de bästa konsulterna kan anlitas i genomförandet.

Vi vill med god arkitektur och modern design bidra till en bra stadsutveckling och bygga hus som människor längtar efter att bo i.

Fastsam arbetar med social hållbarhet enligt Stockholms Stads rekommendationer, vilket i praktiken till stor del handlar om att ta ansvar för mänskliga rättigheter och individens behov i vår fastighetsförvaltning.

Ladda gärna ner och sprid vår folder: Fastsam folder