Planerad nyproduktion Skarpnäck

Området utmed Gamla Tyresövägen är tänkt att exploateras med ca 480 nya bostäder, förskola, lokaler för handel och service samt en allmän park. Tanken är att området ska utvecklas stadsmässigt och bidra till en utvidgning av Skarpnäcks kvartersstad.

Fastsam fick 2017 en markanvisning på en del som omfattar ca 100 st. hyresrätter. Arbete med detaljplan pågår och utgångspunkten är att exploateringen ska vara varsam och smälta in i den befintliga naturen.

Planerad byggstart är 2020 med en planerad inflyttning kring 2024-2025.

Mer information om detta projekt hittar du på Stockholms Stads webbplats.

 

Postad i kategori: