Planerad nyproduktion Slakthusområdet

Slakthusområdet är ett av Stockholms stora utvecklingsområden som ska omvandlas från industriområde till en levande stadsdel för bostäder, näringsliv och handel med fokus på mat och kulturupplevelser.

Fastsam fick 2017 en markanvisning på ett kvarter som ingår i Slakthusområdets utvecklingsetapp 1. Fastsams kvarter omfattar ca 170 st. hyresrätter där inriktning är yteffektiva lägenheter i storlekarna 1 RoK – 3 Rok. Arbete med detaljplanering pågår där trafik- och mobilitetsfrågor utgör en central grund i syfte att gynna fotgängare och cykeltrafik framför biltrafik.

Planerad byggstart är 2023 med en planerad inflyttning kring 2025-2026.

Mer information om Slakthusområdets utveckling hittar du på Stockholms Stads webbplats.

 

Postad i kategori: