Samverkan tar tillvara på stordriftens fördelar och småskalighetens styrka. Inledningsvis kommer samverkan vara total. Vartefter markanvändning klarnar kommer varje fastighetsägare utforma sin fastighet.

Upphandling av entreprenad sker samordnat, men när produktionen påbörjas tar respektive ägare över, i slutskedet övergår huset i var och ens förvaltning.

Ladda gärna ner och sprid vår folder: Fastsam folder

Klicka på bilden för att se en större version!