Fastsam - Vår idé

“Mindre fastighetsägare i samverkan” består av ett 20-tal erfarna mindre fastighetsägare med befintliga fastighetsbestånd inom Stockholms län. Det som förenar oss är att vi vill bygga hyresrätter. Utveckling av det egna fastighetsbeståndet är ofta komplicerat eftersom vi är för små för att erhålla marktilldelning. Tillsammans blir vi starka och har i dagsläget resurser att bygga minst 600 lägenheter i Storstockholm, om vi ges möjligheten att göra det i samverkan.

Genom samverkan i planerings- och produktionsfasen kan vi bygga rationellt – men sedan förvalta småskaligt. När fastigheterna står färdiga delas husen upp i enskilda fastigheter
och den långsiktiga förvaltningen sker sen av respektive ägare som förvaltar kundnära.

Stockholms län behöver hyresrätter

Stockholm är norra Europas snabbast växande huvudstad,  och växer med två busslaster människor varje dag.  Dagens skriande bostadsbrist gör att företag och organisationer  i Stockholmsregionen i förlängningen drabbas av begränsningarna på bostadsmarknaden. Bostadsmarknad och arbetsmarknad hänger intimt ihop. Med dagens tillväxt kommer 500 000 människor,  ett helt Göteborg, flytta hit fram till år 2030. Vår samverkan  för nya hyresrätter är en möjlighet att bidra till  utvecklingen av Stockholms län.

Vi bygger och förvaltar hyresrätter

Att förvalta hyresrätter är vår affärsidé. Den innebär ett tryggt boende med hög komfort och professionell förvaltning. En möjlighet till bra boende utan kapitalinsats. Hyresrättens flexibilitet behövs i en dynamisk storstadsregion som Stockholm. Arbetsmarknaden kännetecknas här av rörlighet, stor inflyttning och förändringar. På våra universitet och högskolor är även hyresrätten som boendeform central och väl etablerad. Vi ser hyresrätten som en boendeform att satsa på.

Ladda gärna ner och sprid vår folder: Fastsam folder