Fastsam – Producerar hyresbostäder i Stockholms län

Fastsam består av 14 stycken fastighetsägare som i generationer förvaltat hyresrätter. Vi tror på hyresrätten som viktig boendeform i en expansiv miljö som Stockholms län. Det som förenar oss är att vi vill bygga nya hyresrätter.

Vårt mål – Mer hyresrätter

Att förvalta hyresrätter är vår affärsidé. Vi förvaltar redan idag över 1.000 lägenheter tillsammans och har gedigen kunskap om att förvalta bostäder med hyresgästen i centrum. Närhet till boende och personligt engagemang är det som skiljer oss.

Nu har vi fler hyresrätter på gång.

Framtiden – Vi bygger tillsammans men förvaltar själva

Genom samverkan i planerings- och produktionsfasen kan vi bygga rationellt – men sedan förvalta småskaligt. När fastigheterna står färdiga delas husen upp i enskilda fastigheter och den långsiktiga förvaltningen sker sedan av respektive ägare som förvaltar kundnära.

Våra projekt

Planerad nyproduktion Slakthusområdet

mars 12, 2020

Slakthusområdet är ett av Stockholms stora utvecklingsområden som ska omvandlas från industriområde till en levande stadsdel för bostäder, näringsliv och handel med fokus på mat och kulturupplevelser. Fastsam fick 2017 en markanvisning på ett kvarter som ingår i Slakthusområdets utvecklingsetapp 1. Fastsams kvarter omfattar ca 170 st. hyresrätter där inriktning är yteffektiva lägenheter i storlekarna 1 RoK – 3 Rok. Detaljplan för utvecklingsetapp 1 är antagen … Läs mer

Planerad nyproduktion Skarpnäck

mars 12, 2020

Området utmed Gamla Tyresövägen är tänkt att exploateras med ca 480 nya bostäder, förskola, lokaler för handel och service samt en allmän park. Tanken är att området ska utvecklas stadsmässigt och bidra till en utvidgning av Skarpnäcks kvartersstad. Fastsam fick 2017 en markanvisning på en del som omfattar ca 100 st. hyresrätter. Arbete med detaljplan pågår och utgångspunkten är att exploateringen ska vara varsam och smälta … Läs mer

Planerad nyproduktion Farsta

mars 11, 2020

I anslutning till Nykroppagaten planeras ca 240 nya bostäder. Nykroppagatan är en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Projektet ingår i programmet ”Tyngdpunkt Farsta”. Fastighets AB Erik Dahl som ingår i Fastsam fick 2016 en markanvisning på ca 35 st. hyresrätter inom detta projekt. Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från programmets principer att skapa en stadsgata med bebyggelse. Se PDF filen här! … Läs mer

Vårt mål - Mer hyresrätter

Att förvalta hyresrätter är vår affärsidé.  Vi förvaltar redan idag över 1.000 lägenheter tillsammans och har gedigen kunskap om att förvalta bostäder med hyresgästen i centrum. Närhet till boende och personligt engagemang är det som skiljer oss.

Nu har vi fler hyresrätter på gång.

Loggo-Fastsam-31

Framtiden - Bostäder tillsammans

Genom samverkan i planerings- och produktionsfasen kan vi bygga rationellt – men sedan förvalta småskaligt. När fastigheterna står färdiga delas husen upp i enskilda fastigheter och den långsiktiga förvaltningen sker sedan av respektive ägare som förvaltar kundnära.